Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας μας

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η εταιρία EUROCAR HELLAS IKE ιδρύθηκε από την Ζαχοπούλου Δάφνη του Χριστοδούλου , τον Χριστόδουλο Ιωσηφίδη του Χρήστου και τον Γιώργο Ιωσηφίδη

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η εταιρεία μας ασχολείται με την πώληση αυτοκινήτων και φορτηγών σε δημόσιους φορείς της Ελλάδος καθώς και με τις επισκευές αμαξωμάτων σχολικών λεωφορείων. Έπειτα από στενή συνεργασία με την εταιρεία NISSAN ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ έχουμε αναλάβει την αποκλειστική προμήθεια οχημάτων Nissan σε φορείς του ελληνικού δημοσίου.

3. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η εταιρεία στεγάζεται σε δικά της ιδιόκτητα κτίρια, στις Μάνδρες Κιλκίς, και αποτελείται από 9000τ.μ. ανοικτής έκθεσης, 600τ.μ. κλειστής έκθεσης, 200τ.μ. αποθηκευτικό χώρο, μια καθετοποιημένη αποθήκη ανταλλακτικών και 150τ.μ. γραφείων. Σας επισυνάπτονται παρακάτω κάποιες ενδεικτικές φωτογραφίες από το ιδιόκτητο κτίριο της εταιρείας